ZWYCIĘZCY NAGRÓD GŁÓWNYCH: 16/03 Piotr G. Castorama Wałbrzych - 17/03 Ryszarda M. Castorama Głogów - 18/03 Małgorzata Cz. Castorama Swarzędz - 19/03 Wiktoria K. Castorama Warszawa Krakowska (w trakcie weryfikacji) - 20/03 Maria J. Castorama Nowy Targ (w trakcie weryfikacji) - 21/03 Michał R. Castorama Poznań Murawa - 22/03 Andrzej G. Castorama Puławy - 23/03 Magdalena C. Castorama Warszawa Popularna - 24/03 Anna M. Łódź Wydawnicza - 25/03 Grzegorz Ł. Castorama Łódź Wydawnicza - 26/03 Katarzyna S. Castorama Otwock - 27/03 Grzegorz U. Castorama Bytom - 28/03 Viktoriia R. Castorama Warszawa Grochowska (w trakcie weryfikacji) - 29/03 Agnieszka K. Castorama Pabianice (w trakcie weryfikacji) - 30/03 Michał T. Castorama Ciechanów (w trakcie weryfikacji) - 31/03 Przemysław M. Castorama Gdańsk Osowa (w trakcie weryfikacji)
Loteria zakończona. Zapraszamy na dalsze zakupy!
* pola wymagane
UWAGA! Prosimy o poprawne wypełnianie formularza z uwagi na brak możliwości późniejszej korekty danych. Do otrzymania nagrody głównej wymagane jest przesłanie skanu orginalnego paragonu.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Loterii „26 lat Castorama” jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Castorama Polska sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem adres e-mail IOD@castorama.pl.
 
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 
- art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w celach:
 
a) związanych z realizacją Loterii oraz dostarczeniem nagrody oraz publikacji wygranej na stronie www.loteria-castorama.pl;
 
b) marketingowych Administratora.
 
- art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, opartego na profilowaniu, którym jest jak najlepsze dostosowanie przesyłanych informacji do Pani/ Pana potrzeb i zainteresowań.
 
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przepisów prawnych, w celu realizacji obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz terroryzmowi (AML), przepisów księgowych i podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Loterią.
 
Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie w związku z realizacją obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa.
 
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Loterii, oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, jako okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane Laureatów Loterii będą przetwarzane dodatkowo przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zakończyła się Loteria, w celu udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz rachunkowego.
 
Ma Pan/ Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na. 6 ust. 1 lit f RODO. Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, ma Pani/Pan również prawo do jej wycofania, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Loterii. Podanie danych w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Loterii.